ZENITH 8000 24VZENITH 8000 24V

: 22.2282.11.2243
8 744 .
, , , , . . , , . . . , , 90 . 12/24 . .
1231

,