12" 24V 120W S- PUSH12" 24V 120W S- PUSH

: RC-U0128
  12'' S 24V  PUSH   120W
9503/
318.
286.
75                        
1231

,